Специфични цели на проекта

Партньорство

Изграждане на Партньорство между КНСБ и Unia на национално, регионално и браншови нива за изграждане на капацитет,...

Предаване на швейцарският опит

Предаване на швейцарският опит и знания в областта на организиране, привличане на синдикални членове и водене на...

Разпространение на резултатите

Разпространение на резултатите и примерите на Добри практики на всички заинтересовани страни с цел повишаване на...

Основни дейности

Резултати от проекта

1. Обмен на опит и добри практики.
2. Превод на материали и документи, свързани с опита на Unia в организирането и привличането на синдикални членове.
3. Разработване на Наръчник по организиране и привличане на синдикални членове на български език.
4. Организиране и провеждане на 3 дневно обучение за 50 представители на регионалните и браншови структури на КНСБ в България.
5. Организиране и осъществяване на кампании по Организиране и привличане на синдикални членове и водене на кампании на регионално и браншово ниво в България.
6. Провеждане на Финална двустранна конференция с международно участие за разпространяване на резултатите от проекта.
7. Създаване и поддържане на уеб страница на проекта.

Виж още
 

Партньори

Партньори на КНСБ в проекта е швейцарският синдикат UNIA, който е най-големият синдикат в частния сектор в Швейцария, в който членуват над 200 000 работници/служители.

 

Видео

Кампании по Организиране и привличане на синдикални членове и водене на кампании на регионално и браншово ниво в България

Вижте видеото